Kawiarenka Integracyjna

Projekt „Kawiarenka Integracyjna” nasza fundacja realizuje od maja roku 2022. Projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu   Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 


Nasz projekt ma na celu wsparcie procesu integracji cudzoziemców, w szczególności obywateli państw trzecich, takich jak Ukraina, ze względu na ich znaczącą obecność w regionie. Projekt realizowany jest w Tychach i skierowany jest przede wszystkim do cudzoziemców zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, w szczególności pochodzących z Subregionu Centralnego województwa śląskiego.


Istotą tej inicjatywy jest pomoc cudzoziemcom w ich podróży integracyjnej w Polsce poprzez zapraszanie ich do udziału w niezliczonych działaniach pod parasolem „Kawiarenki Integracyjnej”. Działania te obejmują szkolenia językowe, wydarzenia kulturalne, animacje społeczne, warsztaty rozwojowe i spotkania informacyjne. Udział w tych wszechstronnych przedsięwzięciach wzmocni ich kompetencje językowe, kulturowe i społeczne, ostatecznie łagodząc dyskryminację i wykluczenie, z którymi mogą się spotkać.


Chociaż projekt z natury koncentruje się na cudzoziemcach, jest on również skierowany do społeczeństwa przyjmującego, co oznacza, że szersza społeczność lokalna jest odbiorcą różnych działań kulturalnych i animacyjnych, co czyni ich integralną częścią tej inicjatywy.


Projekt ma na celu podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat niezliczonych korzyści płynących z obecności cudzoziemców w Polsce. Służy jako katalizator do inicjowania działań na poziomie regionalnym promujących dialog międzykulturowy, wspierających wzajemne zrozumienie i wzbogacających kulturową tkankę społeczności.


Zagraniczni uczestnicy, dzięki zaangażowaniu w działania Kawiarenki, będą mieli okazję wzbogacić swoje umiejętności językowe, zrozumienie kulturowe i zdolności społeczne. Jednocześnie projekt ten będzie działał jako antidotum na dyskryminację i wykluczenie, kultywując środowisko akceptacji i dialogu wielokulturowego.


Poprzez zainicjowanie dialogu i oferowanie inicjatyw wspierających, dążymy do stworzenia harmonijnego ekosystemu, w którym celebrowana jest różnorodność, a różne kultury łączą się, aby dzielić się, uczyć i wspólnie rozwijać. W tym projekcie nie chodzi tylko o wspieranie pozytywnych relacji między mieszkańcami i obcokrajowcami, ale także o podkreślenie wzbogacających możliwości, które tkwią w różnorodności.

Zobacz również

Katowicki Słonecznik

W sercu Katowic zrodził się wyjątkowy projekt – Katowicki Słonecznik, jednorazowe wydanie czasopisma stworzonego przez młodych ludzi z Ukrainy i Polski. Ten limitowany nakład 100

Targi Książki w Katowicach 2023

Targi Książki w Katowicach 2023 W dniach 3 – 5 listopada 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się wielkie wydarzenie dla miłośników

PoWoli do integracji

Jest nam bardzo miło poinformować, że od 1 listopada roku 2023 realizujemy projekt pt PoWoli do integracji dofinansowany w ramach programu „Wspieramy Ukrainę”, utworzonego przez