ВИЗНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ

З цього матеріалу ви дізнаєтесь про можливості визнання української освіти в Польщі. А що за цим іде? Звісно ж, можливість працювати за фахом!!!

Тому запрошуємо до лектури. Сьогодні поговоримо про:

  • Визнання диплому відповідно до Празької конвенції
  • Нострифікацію диплому
  • Визнання або підтвердження освіти за рішенням куратора освіти

Диплом про здобуття освіти за кордоном може бути визнаний рівноцінним відповідному польському диплому на підставі міжнародного договору, що визначає рівноцінність, а за відсутності такого договору – шляхом процедури нострифікації.

Правова основа визнання свідоцтв, дипломів, ступенів та вчених звань, здобутих в Україні до 20 червня 2006 року., згідно з «Протоколом між Урядом Республіки Польща та Урядом України про тимчасове регулювання питань взаємного визнання рівноцінності випускних документів середніх шкіл, професійно-технічних шкіл та вищих навчальних закладів, а також документів про присвоєння ступенів і звань, укладеним у Варшаві 18 травня 1992 року» (неопублікований), – це так звана «Празька Конвенція» 1972 року.

Крім того, юридичною основою щодо документів, виданих до 30 вересня 2005 року, є Угода, підписана у Варшаві 10 травня 1974 року, між Урядом Польської Народної Республіки та Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік, про рівноцінність документів про освіту, наукових ступенів та вчених звань, виданих у Польській Народній Республіці та СРСР («Вісник законів» 1975 р., № 4, ст. 14 і 15). Усі документи, які були видані протягом терміну дії вищезазначеного юридичного акта та відповідають визначеним у них умовам, як і раніше визнаються рівноцінними своїм польським аналогам.

Виняток становлять дипломи лікаря, стоматолога, фармацевта, медсестри, акушерки, ветеринара та архітектора.

Щодо дипломів про закінчення вищого навчального закладу, отриманих в Україні після 20 червня 2006 р., визнання їх рівноцінності польським еквівалентам можливе лише після проведення нострифікації на підставі положень «Постанови Міністра науки і вищої освіти від 28 вересня 2018 р. щодо нострифікації дипломів про закінчення вищого навчального закладу за кордоном та підтвердження закінчення навчання у вищому навчальному закладі на певному рівні».

Нострифікація диплому

Процедуру нострифікації може проводити польський вищий навчальний заклад, уповноважений до присвоєння ступеня кандидата наук у певній галузі науки, у галузі наукової дисципліни, якої стосується іноземний диплом.

До заяви необхідно додати документи, що підтверджують здобуття освіти, зокрема диплом про закінчення вищого навчального закладу, документи, що вказують на навчальний курс, атестат, диплом або інший документ, що був підставою для вступу до вищого навчального закладу. Вони можуть бути подані у вигляді копій, завірених щодо відповідності оригіналу університетом, що здійснює процедуру нострифікації.

Якщо необхідно перекласти документи, достатньо подати звичайний переклад на польську мову. Однак у виправданих випадках вищий навчальний заклад може вимагати переклад, підготований та завірений присяжним перекладачем або підготований іноземним перекладачем та завірений компетентним консулом Республіки Польща.

У процедурі нострифікації вищий навчальний заклад порівнює програму навчання, результати навчання, отримані права та тривалість навчання на підставі документів, що додаються до заяви, і у разі виявлення розбіжностей може видавати ствердне рішення з умовою складання додаткових іспитів або стажування із зазначенням умов і термінів їх проведення.

Процедура нострифікації завершується не пізніше ніж через 90 днів з дня подання заяви, яка відповідає всім вимогам. Подача перекладів документів, можливих іспитів чи стажування не входить у зазначений термін.

Оплата за нострифікацію становить максимально 50 відсотків професорської заробітної плати (в 2022 році це 3205 злотих). Вищий навчальний заклад може прийняти рішення про звільнення від оплати.

Інформація та рекомендації Міністерства освіти і науки, надіслані підрозділам системи вищої освіти та науки щодо діяльності на благо громадян України та Польщі у зв’язку з війною в Україні, для того, щоб вищі навчальні заклади, по можливості, звільняли від оплати за нострифікацію, або вводили мінімальну оплату, а також скорочували час проведення процедури нострифікації.

На основі вищезазначеного положення про визнання дипломів вищий навчальний заклад також може провести процедуру підтвердження щодо завершення навчання на певному рівні, у тому числі для громадян України, які легально проживають на території Республіки Польща, але не мають диплома про закінчення навчання.

Документи про здобуття повної середньої загальної чи професійно-технічної освіти, отримані в Україні до 20 червня 2006 року, вважаються рівноцінними відповідним документам, виданим у Польщі.

Визнання українського документа, виданого після 20 червня 2006 року, як документа, що підтверджує наявність початкової, базової середньої, початкової професійної (професійно-технічної) освіти, базової професійної (професійно-технічної) освіти, вищої професійної (професійно-технічної) освіти чи повної середньої освіти в Польщі можливе за рішенням куратора освіти (в Польщі кураторіум освіти – це відповідник обласного відділу освіти в Україні. А куратор освіти – це керівник обласного відділу освіти).

Визнання або підтвердження освіти за рішенням куратора освіти.

Визнання освіти

В результаті адміністративного провадження, куратор може прийняти рішення, що іноземний сертифікат/табель/свідоцтво/атестат/диплом – це документ, що підтверджує початкову, базову чи середню освіту (стаття 93 (3) Закону).

Процедура проводиться куратором, відповідно до місця проживання заявника або – за відсутності постійної адреси заявника в Польщі, компетентним для місця школи чи університету, в якому буде подано документ про освіту (стаття 93b ( 1) Закону).

Адреси кураторів можна знайти на веб-сайті Міністерства Освіти і Науки за посиланням  https://www.gov.pl/web/edukacja/instytucje-podlegle-lub-nadzorowane-przez-ministra-ds-oswiaty-i-wychowania

До заяви про визнання документу про освіту потрібно долучити такі документи:

1. легалізований оригінальний або дублікат сертифіката (доступний для перевірки).

Сертифікат може бути легалізований:

а) Консулом Республіки Польща, компетентним для держави, на території якої або в  системі освіти якої було видано документ про освіту, або

б) Освітніми органами держави, в якій було видано документ про освіту

2. Оригінал або дублікат (доступний для перевірки) або копію документу про освіту, з апостилем.

Апостиль – це засвідчення того, що даний документ походить з відповідної установи, — апостиль підтверджує достовірність підпису та автентичність печатки закордонного державного службовця. Завдяки цьому ви можете користуватися закордонним офіційним документом у Польщі.

Так виглядає диплом з апостилем

3. Документи, які потрібно додати до заяви, якщо документ про освіту не містить інформації про програму освіти:

  • перелік оцінок, отриманих на іспиті на закінчення школи чи навчального закладу або як підтвердження закінчення відповідного етапу навчання;
  • перелік предметів та інших видів навчальної діяльності, пройдених під час етапу навчання, та отриманих оцінок;
  • інформацію про виконану навчальну програму щодо змісту навчання, запланованого навчального часу та шкали оцінювання;
  • інформацію про отримане право на продовження навчання на відповідному рівні в країні, в системі освіти якої видано атестат, включаючи право подавати документи для вступу до вищого навчального закладу та обсяг такого права.

Документи з з переліку вище повинні бути видані або підтверджені школою чи навчальною установою або навчальними органами держави, в якій було видано документ про освіту.

Підтвердження освіти (стаття 93а Закону)

Куратор освіти може провести процедуру підтвердження освіти у випадках, коли не є можливим зібрання повного пакету необхідних документів.

Це стосується лише наступних груп осіб:

1. Особа зі статусом біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, або з посвідкою на тимчасове проживання, виданою з метою возз’єднання сім’ї біженця або особи, яка потребує додаткового захисту;

2 Людина, яка постраждала від збройних конфліктів, стихійних лих або інших гуманітарних криз, спричинених природою або людиною.

З огляду на війну в Україні, не кожен має з собою оригінали чи навіть копії документів про освіту.

Тому в нашому наступному дописі ви дізнаєтеся, що ж можна зробити в такій ситуації.

Zobacz również

Katowicki Słonecznik

W sercu Katowic zrodził się wyjątkowy projekt – Katowicki Słonecznik, jednorazowe wydanie czasopisma stworzonego przez młodych ludzi z Ukrainy i Polski. Ten limitowany nakład 100

Targi Książki w Katowicach 2023

Targi Książki w Katowicach 2023 W dniach 3 – 5 listopada 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się wielkie wydarzenie dla miłośników

PoWoli do integracji

Jest nam bardzo miło poinformować, że od 1 listopada roku 2023 realizujemy projekt pt PoWoli do integracji dofinansowany w ramach programu „Wspieramy Ukrainę”, utworzonego przez