Drugi projekt badawczy naszej fundacji! Tym razem zdobyliśmy finansowanie z Funduszu Tutaj.

Z ogromną dumą informujemy, że nasza fundacja uzyskała finansowanie na kolejny projekt badawczy! Tym razem, dzięki wsparciu Funduszu Tutaj.

Nasz projekt badawczy ma na celu zrozumienie i wsparcie nauczycieli, którzy codziennie stają przed wyzwaniem edukacji dzieci z doświadczeniem migracji.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie dogłębnych badań i wywiadów z nauczycielami oraz asystentami kulturowymi, aby zidentyfikować główne problemy i potrzeby związane z pracą z dziećmi migranckimi. W ramach projektu planujemy również opracowanie i dostarczenie narzędzi, które pomogą nauczycielom skuteczniej wspierać dzieci z różnych kultur w procesie edukacji. na zakończenie projektu przygotujemy szczegółowy raport z wynikami badań oraz rekomendacjami, który zostanie przekazany kuratoriom oświaty i innym instytucjom edukacyjnym, aby wspierać zmiany systemowe.

Dlaczego to jest ważne?

Wierzymy, że nauczyciele są kluczowymi osobami w procesie integracji dzieci migranckich. Bez odpowiedniego wsparcia, mogą czuć się przytłoczeni i bezradni wobec wyzwań, jakie niesie ze sobą nauczanie w wielokulturowych klasach. Nasz projekt ma na celu zapewnienie im narzędzi i wsparcia, które pozwolą skuteczniej realizować te wyzwania.

Dziękujemy za wsparcie!

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym partnerom, darczyńcom i wolontariuszom za ich nieustające wsparcie. To dzięki Wam możemy realizować tak ważne projekty i przyczyniać się do lepszego zrozumienia i wsparcia dla nauczycieli oraz dzieci migranckich w Polsce.

Śledźcie nasze aktualności, aby być na bieżąco z postępami naszego projektu oraz innymi działaniami. Razem możemy zmieniać rzeczywistość na lepsze!

Zobacz również