Wola wiedzy – edukacja i wartości Unii Europejskiej

Z radością informujemy, że nasza Fundacja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wola wiedzy – edukacja i wartości Unii Europejskiej” w ramach programu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”

Projekt „Wola wiedzy” koncentruje się na wzmacnianiu świadomości społecznej i obywatelskiej wśród młodych mieszkańców gminy Miedźna. Składa się z dwóch głównych elementów:

  1. Treningi umiejętności obywatelskich dla młodzieży – mają na celu edukację młodzieży w zakresie aktywnego uczestnictwa w demokracji, zrozumienia praw i obowiązków obywatelskich oraz rozwijania umiejętności komunikacyjnych i liderskich.
  2. Warsztaty plastyczne dla dzieci – będą promować wyrażanie siebie oraz zrozumienie wartości Unii Europejskiej poprzez sztukę, zachęcając do kreatywności i refleksji na temat różnorodności i jedności europejskiej.

Miejsce realizacji:

Projekt będzie realizowany w naszej placówce wsparcia psychologiczno-pedagogicznego Przystań Mocnych Stron w Woli (43-225) przy ul. Poprzeczna 1.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań oraz uczestnictwa w organizowanych zajęciach! Bieżące informacje o projekcie i naszych działaniach będą dostępne na naszej stronie internetowej www.fundacjamcpp.pl oraz na naszym Facebooku https://www.facebook.com/FundacjaMCPP i https://www.facebook.com/przystanmocnychstron

Do zobaczenia!


Zobacz również