Hello Entrepreneurship to program realizowany przez Ashokę w Polsce we współpracy z Citi Foundation. Partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Citi Handlowy im. L. Kronenberga. Program wspiera przedsiębiorczość społeczną osób z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym.