Fundacja Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej realizuje projekt pt. „Kawiarenka Integracyjna” – wsparcie cudzoziemców w procesie integracji w polskie społeczeństwo

Projekt „Kawiarenka Integracyjna” – wsparcie cudzoziemców w procesie integracji w polskie społeczeństwo jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Czas trwania: 02.05.2022-31.12.2024

Wartość całkowita projektu: 296 620, 00 zł

Celem projektu jest wzmocnienie procesu integracji i włączenia społecznego obywateli państw trzecich pracujących i zamieszkujących Subregion Centralny woj. Śląskiego.