O projekcie czasopisma

 W ramach realizacji projektu zaplanowano wiele działań. Nasze ukraińskojęzyczne psycholożki będą wspierać dzieci i dorosłych podczas indywidualnych i grupowych konsultacji psychologicznych. Szczególnie dbając o dobrostan psychiczny dzieci z doświadczeniem migracyjnym zaplanowaliśmy zajęcia socjoterapeutyczne. Jest to unikalna okazja do rozwoju u dzieciaków umiejętności społecznych, budowania pewności siebie i zdrowych relacji z rówieśnikami. Podczas spotkań będziemy korzystać z różnych aktywności, gier i zabaw, które wspierają rozwój komunikacji, empatii oraz umiejętności radzenia sobie z emocjami. Nasze psycholożki zaplanowały cykl spotkań dla rodziców, na których nauczą jak budować relacje z dziećmi, jak wspierać je w trudnych sytuacjach, jak pomóc dziecku, które nie radzi sobie z emocjami. Osobno zaplanowaliśmy spotkanie, na którym nie będziemy mówić o dzieciach, tylko o rodzicach, ich potrzebach, problemach, emocjach, lękach itd. Zadbaliśmy również o młodzież, którą zapraszamy na spotkania, gdzie będziemy wspólnie tworzyć artykuły, przeprowadzać wywiady, robić zdjęcia interesujących miejsc w Katowicach, redagować teksty i projektować wygląd czasopisma. Chcemy razem z młodymi ludźmi stworzyć wyjątkowe czasopismo, w którym to właśnie oni będą pisać o tym, co ich fascynuje.

В рамках реалізації проекту заплановано низку заходів. Наші україномовні психоложки надаватимуть підтримку дітям та дорослим під час індивідуальних та групових психологічних консультацій. Особливо піклуючись про психологічне благополуччя дітей з досвідом міграції, ми запланували соціально-терапевтичні заходи. Це унікальна можливість для дітей розвинути соціальні навички, набути впевненості в собі та налагодити здорові стосунки з однолітками. Під час зустрічей ми будемо використовувати різноманітні вправи, ігри та заняття, які сприятимуть розвитку комунікації, емпатії та вмінню справлятися з емоціями. Наші психологи запланували серію зустрічей для батьків, де вони навчать, як будувати стосунки з дітьми, як підтримати їх у складних ситуаціях та як допомогти дитині, яка не справляється зі своїми емоціями. Окремо ми запланували зустріч, де будемо говорити не про дітей, а про батьків, про їхні потреби, проблеми, емоції, страхи тощо. Ми також подбали про молодь, яку запрошуємо на зустрічі, де будемо разом створювати статті, брати інтерв'ю, фотографувати цікаві місця в Катовіце, редагувати тексти та розробляти зовнішній вигляд журналу. Разом з молодими людьми ми хочемо створити унікальний журнал, в якому вони будуть писати про те, що їх захоплює.Oferta

Nauka języka polskiego dla dzieci i dorosłych (zajęcia grupowe oraz indywidualne)

Organizacja opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym

Spotkania integracyjno-edukacyjne dla dzieci i dorosłych

Doradztwo zawodowe
i pomoc w znalezieniu
pracy

Szkolenia z komunikacji międzykulturowej dla instytucji i biznesu

Pomoc psychologiczna

Pomoc prawna dla
migrantów oraz
pracodawców
zatrudniających cudzoziemców

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami! Kompleksowo pomożemy ci pokonać przeszkody, które znamy z własnego doświadczenia

Z nami będziesz miał okazję zintegrować się, poznać nową kulturę, która choć tak podobna, to jednak różni się od ojczystej.
Pomożemy ci załatwić wszelkie formalności, podjąć się nauki języka czy znaleźć lekarza dla twojego dziecka.