Fundacja Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej realizuje projekt pt. Poradnictwo dla migrantów Ukrainy – promocja i diagnoza.

Okres realizacji: 15.12.2022-31.12.2023

Całkowita kwota dofinansowania: 352 443, 00 zł

Projekt pt. Poradnictwo dla migrantów Ukrainy – promocja i diagnoza jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.

Celem projektu jest promowanie poradnictwa wśród migrantów z Ukrainy za pomocą wydanej broszury oraz krótkich animowanych filmów a także przeprowadzenie 2 badań mających na celu zdiagnozowanie potrzeb w zakresie poradnictwa wśród tej grupy.

Poniżej przedstawiamy broszury z wynikami z poszczególnych badań:

Badanie nr 1

Broszura z badania nr 1

Badanie nr 2

Broszura z badania nr 1