Statut Fundacji MCPP

Statut

Statut Fundacji Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej jest dostępny tutaj.