1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 2. Адміністратор персональних даних, зібраних через веб-сайт fundacjawyszywanka.pl, здійснює господарську діяльність під назвою Fundacja Wyszywanka, адреса: ul. Mikołaja Kopernika 14, 40-064 Katowice, NIP: 6342996945, REGON: 38900618800000, внесено до Центрального реєстру та інформації про господарську діяльність
 3. Персональні дані, зібрані Адміністратором через веб-сайт, обробляються відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільного переміщення таких даних і скасування Директиви 95/46 / EC (Загальний регламент захисту даних), надалі іменованої GDPR, і Закону про захист персональних даних від 10 травня 2018 року. 
 4. ТИП ОБРОБЛЕНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, МЕТА ТА ОБСЯГ ЗБОРУ ДАНИХ 
 5. МЕТА ОБРОБКИ ТА ПРАВОВА БАЗА. Адміністратор обробляє персональні дані через веб-сайт fundacjawyszywanka.pl у разі: 
 6. використання користувача за допомогою контактної форми. Обробка персональних даних здійснюється на підставі ст. 6 сек. 1 л. f) GDPR як законний інтерес Контролера. 
 7. ТИП ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬСЯ. Адміністратор обробляє наступні категорії персональних даних користувачів: 1. Ім’я та прізвище, 
 8. Адреса електронної пошти, 
 9. Номер телефону, 1. ПЕРІОД АРХІВУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. Персональні дані користувачів зберігаються Адміністратором: 
 2. коли підставою для обробки даних є виконання договору, доки це необхідно для виконання договору, а після цього часу протягом періоду, що відповідає терміну позовної давності. Якщо інше не передбачено спеціальним положенням, строк позовної давності становить шість років, а для позовів про періодичні виплати та позовів, пов’язаних з веденням бізнесу, – три роки. 
 3. якщо підставою для обробки даних є згода, якщо згоду не відкликано, а після відкликання згоди протягом періоду часу, що відповідає терміну давності претензій, які можуть бути висунуті Адміністратором і які можуть бути висунуті проти нього. Якщо інше не передбачено спеціальним положенням, строк позовної давності становить шість років, а для позовів про періодичні виплати та позовів, пов’язаних з веденням бізнесу, – три роки. 
 4. Під час використання веб-сайту може бути завантажена додаткова інформація, зокрема: IP-адреса, присвоєна комп’ютеру користувача, або зовнішня IP-адреса Інтернет-провайдера, доменне ім’я, тип браузера, час доступу, тип операційної системи.
 5. Користувачі також можуть збирати навігаційні дані, включаючи інформацію про посилання та посилання, за якими вони переходили, або інші дії, які здійснюються на веб-сайті. Правовою основою для цього виду діяльності є законний інтерес Адміністратора (стаття 6 (1) (f) GDPR), що полягає у полегшенні використання послуг, що надаються в електронному вигляді, та покращенні функціональності цих послуг. 
 6. Надання персональних даних користувачем є добровільним.
 7. Персональні дані також оброблятимуться в автоматизований спосіб у формі профілювання за умови згоди користувача на це відповідно до ст. 6 сек. 1 л. а) GDPR. Наслідком профілювання буде присвоєння профілю певній особі, щоб приймати рішення щодо неї або аналізувати чи прогнозувати її переваги, поведінку та ставлення.
 8. Адміністратор приділяє особливу увагу захисту інтересів суб’єктів даних і, зокрема, забезпечує, щоб зібрані ним дані:
 9. оброблені відповідно до закону, 
 10. зібрані для визначених законних цілей і не піддаються подальшій обробці, яка не відповідає цим цілям

3.фактично точні та адекватні цілям, для яких вони обробляються та зберігаються у формі, яка дозволяє ідентифікувати осіб, яких вони стосуються, не довше, ніж це необхідно для досягнення мети обробки. 

 

 1. ОБМІН ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ 
 2. Персональні дані користувачів надаються постачальникам послуг, які використовуються Адміністратором під час роботи сайту. Постачальники послуг, яким персональні дані передаються, залежно від договірних домовленостей і обставин, або підпорядковуються вказівкам Адміністратора щодо цілей і методів обробки даних (обробники) або самостійно визначають цілі і методи їх обробки (адміністратори).
 3. Персональні дані користувачів зберігаються лише в межах Європейської економічної зони (ЄЕЗ).

 

 1. ПРАВО НА КОНТРОЛЬ, ДОСТУП ТА ВИПРАВЛЕННЯ ВЛАСНИХ ДАНИХ 1. Суб’єкт даних має право на доступ до своїх персональних даних і право на виправлення, видалення, обмеження обробки, право на передачу даних, право на заперечення, право на відкликання згоди в будь-який час, не впливаючи на законність обробки, яка була зроблена на підставі згоди до її відкликання.
 2. Правові підстави звернення користувача:
 1. Доступ до даних – ст. 15 GDPR
 2. Виправлення даних – ст. 16 GDPR.
 3. Видалення даних (так зване право бути забутим) – ст. 17 GDPR.
 4. Обмеження обробки – ст. 18 GDPR.
 5. Передача даних – ст. 20 GDPR.
 6. Заперечення – ст. 21 GDPR
 7. Відкликання згоди – ст. 7 сек. 3 GDPR.
 1. Для реалізації прав, зазначених у пункті 2, ви можете надіслати відповідний електронний лист на адресу: fundacja.mcpp@gmail.com. 4. У разі наявності у користувача права, що випливає із зазначених вище прав, Адміністратор виконує запит або відмовляє у його виконанні негайно, але не пізніше одного місяця з моменту його отримання. Однак, якщо через складність запиту або кількість запитів Адміністратор не зможе задовольнити запит протягом місяця, він задовольнить їх протягом наступних двох місяців, проінформувавши користувача заздалегідь протягом одного місяця з моменту отримання запиту – про заплановане продовження строку та його причини.
 2. Якщо буде виявлено, що обробка персональних даних порушує положення GDPR, суб’єкт даних має право подати скаргу до голови Управління захисту персональних даних. 

 

 1. “ФАЙЛИ „cookies”” 
 2. Веб-сайт Адміністратора використовує «cookies».
 3. Встановлення „cookies”необхідне для належного надання послуг на веб-сайті. Файли «cookies» містять інформацію, необхідну для належного функціонування веб-сайту, а також дають можливість складати загальну статистику відвідувань веб-сайту. 
 4. Веб-сайт використовує такі типи «cookies»: постійні 
 5. «Постійні» файли cookie зберігаються на кінцевому пристрої користувача протягом часу, зазначеного в параметрах «файлів cookie», або поки вони не будуть видалені користувачем. 
 6. Адміністратор використовує власні файли cookie, щоб краще зрозуміти, як користувач взаємодіє з вмістом веб-сайту. Файли збирають інформацію про те, як користувач використовує веб-сайт, тип сторінки, з якої користувач був перенаправлений, а також кількість відвідувань і тривалість відвідування веб-сайту користувачем. Ця інформація не містить конкретних персональних даних користувача, але використовується для складання статистики використання веб-сайту. 
 7. Користувач має право вирішувати доступ „cookies”до свого комп’ютера, вибравши їх у вікні свого браузера. 

Детальна інформація про можливості та способи обробки файлів cookie доступна в налаштуваннях програмного забезпечення (веб-браузера). 

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Адміністратор використовує технічні та організаційні заходи для забезпечення захисту персональних даних, що обробляються, відповідно до загроз і категорій даних, що захищаються, і зокрема, захищає дані від несанкціонованого розголошення, видалення неавторизованою особою, обробки з порушенням застосовні закони та зміна, втрата, пошкодження або знищення. 
 3. Адміністратор забезпечує належні технічні заходи для запобігання отриманню та модифікації неавторизованими особами персональних даних, надісланих в електронному вигляді. 
 4. У питаннях, не охоплених цією Політикою конфіденційності, відповідно застосовуються положення GDPR та інші відповідні положення польського законодавства.