Fundacja Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej realizuje projekt pt. Wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne dla rodzin z dziećmi – migrantów z Ukrainy.

Całkowita kwota finansowania: 48 600, 00 zł

Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF

Cel projektu zorganizowanie wsparcia psychologicznego i socjoterapeutycznego dla rodzin z dziećmi – migrantów z Ukrainy w takich obszarach:
# pomoc psychologiczna indywidualna;
# pomoc psychologiczna grupowa;
# zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci;
# spotkania psychoedukacyjne dla rodziców.