Wszechstronne wsparcie psychologiczne

Witamy na stronie naszej fundacji, która świadczy wszechstronne usługi psychologiczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Naszym celem jest wspieranie zdrowia psychicznego i emocjonalnego poprzez różnorodne formy terapii i wsparcia, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Terapia indywidualna

Pomoc psychologiczna skierowana do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, mająca na celu wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, stresem, lękami, depresją oraz innymi problemami natury psychicznej.

Terapia par i małżeństw

Specjalistyczna pomoc dla par i małżeństw, która pomaga w rozwiązywaniu konfliktów, poprawie komunikacji oraz wzmacnianiu więzi.

Terapia rodzinna

Terapia skierowana do całych rodzin, mająca na celu poprawę relacji, zrozumienie wzajemnych potrzeb i budowanie zdrowej, wspierającej atmosfery w domu.

Diagnoza psychologiczna

Profesjonalna ocena i diagnoza problemów psychologicznych oraz emocjonalnych, pozwalająca na precyzyjne określenie potrzeb terapeutycznych.

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci

Programy wspierające rozwój emocjonalny, społeczny oraz poznawczy dzieci, prowadzone przez doświadczonych specjalistów.

Punkt Konsultacyjny GOPS

Jako Punkt Konsultacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli, oferujemy bezpłatne konsultacje oraz terapie psychologiczną dla mieszkańców gminy Miedźna. 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Nasz zespół doświadczonych psychologów i terapeutów jest tutaj, aby pomóc Ci w każdej trudnej chwili, wspierając na drodze do lepszego samopoczucia i zdrowia psychicznego.